Bank & Finans

Bilaterala låneavtal, klubblån och syndikeringar, factoring och leasing, remburser och exportkrediter, terminer, warranter och swappar – Vilken finansieringslösning passar er verksamhet på kort respektive lång sikt eller inför ett större förvärv, en investering eller en projektfinansiering?

Wistrand biträder regelbundet svenska och internationella affärsbanker, investmentbanker, företag, fonder och andra institutioner med kvalificerad juridisk rådgivning med alla typer av bank- och finansrelaterade frågor.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Förvärvsfinansiering
 • Fastighetsfinansiering
 • Annan lånefinansiering
 • Värdepapperiseringar, säkerställda obligationer och andra typer av obligationer och skuldebrev
 • Derivat
 • Ränte- och valutaswappar
 • Exportfinansiering
 • Projektfinansiering
 • Leasing, fartygsfinansiering och annan tillgångsfinansiering
 • Pantsättningar och andra säkerheter
 • Refinansiering, omstruktureringar, work-outs och rekonstruktion vid obestånd
 • Tillstånd och andra regulatoriska frågor

Sources praise the team’s ”straightforward advice” and ”strong experience with export agencies.”

Chambers Europe, Band 4, 2017