Dataskydd & integritet

Vilka skyldigheter har ni enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)? Vilka personuppgifter får ni behandla? Behöver ni ingå PUB-avtal med leverantörer? Får ni överföra personuppgifter utanför EU/EES? Hur hanterar ni en enskilds begäran om att få sina personuppgifter raderade? Vad måste ni göra om ni upptäcker en personuppgiftsincident? Har ni tillräcklig dokumentation kring er personuppgiftsbehandling?

Frågor om dataskydd och integritet blir allt viktigare i dagens informationssamhälle med personuppgifter som det nya guldet. Genom GDPR och tillhörande dataskyddslagar har skyddet för enskildas personuppgifter stärkts samtidigt som kraven på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter har ökat.

Wistrand tillhandahåller rådgivning inom samtliga typer av frågor som kan uppstå med anledning av dataskydd och integritet i diverse verksamheter och branscher. Våra klienter spänner från svenska och internationella koncerner till nystartade bolag.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Compliance-frågor och GDPR-revision
 • Lagliga grunder, bl.a. intresseavvägning och samtycke
 • Information till registrerade, bl.a. personuppgiftspolicy, cookiespolicy och samtyckestext
 • Hantering av registrerades rättigheter
 • Registerförteckning
 • Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)
 • Andra avtal, bl.a. avtal mellan gemensamt personuppgiftsansvariga, GDPR-klausuler och datadelningsavtal
 • Informationssäkerhet
 • Gallringsrutiner
 • Personuppgiftsincidenter
 • Konsekvensbedömningar och förhandssamråd
 • Uppförandekoder och certifieringar
 • Tredjelandsöverföringar