Entreprenadrätt

Behöver ni rådgivning angående ÄTA-arbete, hinder eller viteskrav? Behöver ni hjälp med att strukturera infrastrukturprojekt vad gäller till exempel finansiering, skatt, avtal, upphandlingsform och försäkringslösningar? Vad reglerar standardvillkoren och hur tolkas de?

Wistrand biträder såväl offentliga som privata beställare, entreprenörer, finansiärer och konsulter i samband med alla typer av entreprenad-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vår rådgivning sträcker sig över hela exploateringsprocessen, från förberedelser, upphandling, avtalsskrivning och förhandling, till projektgenomförandet samt uppföljningsarbete.

Vi bistår även våra klienter med råd inför förebyggande och förberedande åtgärder samt motåtgärder och övrig hantering vid överbesiktning, domstol eller skiljenämnd.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
  • Strukturfrågor rörande planering, projektering, finansiering, skatt och försäkring
  • Upprättande och utvärdering av förfrågningsunderlag
  • Upphandling
  • Avtalsframtagande och förhandlingar
  • Frågor rörande detaljplaner samt plan- och bygglagen (PBL)
  • Bygglov och andra tillståndsfrågor
  • Miljörättsliga frågor
  • Fel- och skadeståndsansvar
  • Tvister i samband med entreprenad avseende t.ex. ÄTA-arbeten m.m.