EU- & konkurrensrätt

Vilka överenskommelser om marknadsuppdelning, prissättning och rabattsystem är tillåtna? När ska en företagskoncentration anmälas till Konkurrensverket eller EU-kommissionen? Hur kan konkurrensklausuler utformas vid ett företagsförvärv?

Konkurrensrätten utgör idag en central del av affärsjuridiken och en konkurrensrättslig analys är ofta nödvändig inför beslut om samarbete, samgående, försäljning och / eller inköp av produkter och tjänster.

Wistrand biträder klienter med alla typer av EU- och konkurrensrättsliga frågor vare sig det t.ex. avser avtals – eller upphandlingsärenden, anmälan av ett företagsförvärv eller att representera klienten inför Konkurrensverket och EU-kommissionen. Vi har även stor erfarenhet av att hantera frågor avseende statligt stöd, t.ex. genom bedömning av att driva processer avseende stöd från kommuner och andra offentliga aktörer.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
  • Förvärvskontroll
  • Joint ventures och andra samarbetsavtal
  • Missbruk av dominerande ställning
  • Distribution, licensiering och andra kommersiella avtal
  • Offentlig upphandling
  • Statligt stöd
  • Utformning av åtgärdsprogram för regelefterlevnad och regelstyrning (compliance), inklusive internutredningar och utbildning
  • Gryningsräder och andra kontakter med konkurrensmyndigheter
  • Tvister i domstol och i skiljeförfarande, inklusive konkurrensrättsliga skadeståndstvister