Fastighetsrätt

Behöver ni hjälp med förvärv, exploatering eller försäljning av en fastighet? Hur struktureras ert fastighetsbestånd effektivast? Vilka skatterättsliga överväganden behöver ni göra?

Wistrand erbjuder fullservice inom samtliga fastighetsrelaterade ärenden, inbegripet rådgivning inom samtliga relaterade specialistområden såsom skatt, finansiering och miljö. Vårt fastighetsteam är väl ansett på marknaden och biträder regelbundet såväl svenska som internationella bolag, fastighetsutvecklare och fastighetsfonder vid inhemska och gränsöverskridande fastighetsärenden.

Vi har en stark ställning som rådgivare inom fastighetstransaktioner och rankas återkommande som en av de ledande advokatbyråerna i samband med fastighetsbranschens årliga transaktionsrankingar. Utöver transaktionsarbete tillhandahåller vi rådgivning avseende alla typer av fastighetsrelaterade ärenden såsom t.ex. fastighetsleasing, exploateringar och omstruktureringar samt frågor som har anknytning till ägande, förvaltning och nyttjande av kommersiella fastigheter.

Vi har vidare även betydande expertis och erfarenhet från att agera rådgivare avseende fastighetsrelaterade frågor och transaktioner i samband med insolvensärenden.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Fastighetsbildning, plan– och bygglovsfrågor samt andra tillståndsfrågor
 • Fastighets-M&A
 • Exploateringar och omstruktureringar
 • Konsortier, joint ventures och andra strukturfrågor
 • Förvaltningsavtal
 • Kommersiell hyres- och nyttjanderättsfrågor
 • Bostadsrätt
 • Skattefrågor
 • Finansiering och säkerheter
 • Miljörättsliga frågor
 • Fel- och skadeståndsansvar
 • Tvister avseende fastigheter m.m.