Företagsöverlåtelser (M&A)

Ska ni köpa eller sälja ett bolag eller investera i en serie A-runda? Hur bör en sådan transaktion planeras, genomföras och finansieras? Hur hanteras immateriella rättigheter, miljörisker och arbetsrätt?

Wistrand biträder såväl svenska som internationella företag i deras roll som köpare, säljare eller investerare i samband med inhemska och gränsöverskridande förvärv, försäljningar och investeringar. Vi har en stark ställning som transaktionsrådgivare och är återkommande rankade bland de ledande svenska advokatbyråerna i samband med det globala M&A-analysföretaget Mergermarkets rankningstabeller över antal genomförda transaktioner.

I samband med en transaktion uppkommer ett flertal frågor, vilka är tätt förknippade med den typ av verksamhet som målbolaget bedriver. När så behövs involveras medarbetare från andra verksamhetsgrupper såsom arbetsrätt, skatterätt, finansiering, immaterialrätt, miljörätt och konkurrensrätt. På så sätt kan vi erbjuda våra klienter relevant spetskompetens för den aktuella transaktionen.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Aktie- och rörelseöverlåtelseavtal
 • Investeringsavtal
 • Joint ventures
 • Due diligence
 • M&A-försäkringar
 • Aktieägaravtal
 • Kapitalanskaffningar
 • Börsintroduktioner
 • Uppköpserbjudanden

 

 • Emissioner och andra bolagsrättsliga frågor
 • Omstruktureringar
 • Skattefrågor
 • Finansiering och säkerheter
 • Generationsskiften och andra ägarfrågor
 • Förvärvskontroll och andra konkurrensrättsliga frågor