Försäkringsrätt

Vi företräder försäkringsbranschens aktörer med rådgivning och i tvister. Vi är experter på de komplexa frågor ett försäkringsärende innefattar. Har en skada inträffar inom ramen för ansvarstiden? Vad gäller avseende preskriptionstid och bevisning? Omfattas det som hänt av försäkringsskydd?

Wistrand är en ledande advokatbyrå inom försäkringsrätt, med ett utmärkt rykte som rådgivare i tvister och så även i försäkringsrättsliga tvister. Vi biträder svenska och internationella klienter som är verksamma inom försäkringsbranschen, inbegripet liv- och skadeförsäkringsföretag, skadereglerare, återförsäkrare, försäkrings- och återförsäkringsförmedlare (mäklare och agenter).

Vår rådgivning inbegriper samtliga typer av försäkringsrättsliga ärenden, inbegripet rådgivning och biträde avseende olika typer av försäkringsprodukter såsom ansvarsförsäkringar avseende produkt-, miljö-, styrelse- eller professionsansvar och sjö- och transportförsäkring. Vi biträder regelbundet klienter i samband med såväl löpande rådgivning som i komplexa försäkringstvister.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
  • Tvister
  • Regelefterlevnad
  • Tillstånd och andra regulatoriska frågor
  • Bolags-/verksamhetsöverlåtelser
  • Villkorsutformning-/tolkning
  • Samförsäkrings- och återförsäkringsfrågor
  • Skadereglering
  • Riskhantering
  • Kontakter med tillsynsmyndigheter och andra myndigheter