German Desk

Ända sedan hansatiden har handelsutbytet mellan Sverige och Tyskland varit intensivt, vilket har hjälpt båda ekonomierna att växa och utvecklas. Idag är Tyskland Sveriges största internationella handelspartner.

Wistrand är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer och vår German Desk tillhandahåller och/eller projektleder juridisk rådgivning i svensk rätt till tyskspråkiga klienter inom allt från etablering av bolag eller filial, gränsöverskridande företags- eller fastighetsöverlåtelser, alla typer av kommersiella avtal, arbetsrätt och tvister till löpande rådgivning i deras dagliga verksamhet.

Wistrands German Desk består av svenska och tyska jurister med mångårig erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet med anknytning till Tyskland, Schweiz och Österrike. Samtliga medlemmar är stationerade på vårt kontor i Stockholm är både utbildade och har arbetat i såväl Sverige som Tyskland.

Vi bistår även svenska klienter med etablering samt gränsöverskridande transaktioner, investeringar och andra affärsrelationer med anknytning till Tyskland, Schweiz och Österrike.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Kullgren
Partner, Stockholm

Erik Hygrell
Partner, Stockholm

​Sascha Schaeferdieck​
Partner, Stockholm