IT & telekom

Vilka rättsliga överväganden behöver ni göra vid upphandlingen av systemlösningar och IT-tjänster? Ska ni engagera en tredje part för att utveckla er e-handelsplattform?

App-lösningar, molntjänster (SaaS, PaaS och IaaS m.m.), AR, VR, IoT, AI, 5G samt digitalisering, automation, robotisering och dataanalys. Utvecklingen inom IT-, telekom – och teknologibranschen går ständigt framåt och är idag styrande för hur företag i så gott som alla branscher bedriver sin verksamhet från produktion till distribution, marknadsföring, administration och betalningslösningar.

Det är i dagens kunskapssamhälle av stor vikt att ha en tydlig strategi för att skydda företagets investeringar i teknik- och kunskapsrelaterade tillgångar. Modern teknik och media består till stora delar av sådant som måste skyddas mot otillåtet användande.

Wistrand tillhandahåller rådgivning inom samtliga typer av transaktioner och frågor inom IT & telekom-området. Våra klienter spänner från svenska och internationella koncerner till nystartade bolag.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Outsourcing och andra ASP-lösningar
 • Digitaliseringsprojekt
 • Avtal om nyttjande (licensiering), överföring och förvärv av teknologi
 • Utvecklingsavtal
 • Tjänsteleveranser (as-a-service-avtal)
 • Konsultavtal
 • Distributions- och samarbetsavtal
 • Transaktioner
 • Upphandlingar av system (hård- och mjukvara)
 • Utformning av e-handelslösningar t ex villkor för elektronisk handel, användning av webbplats och cookies
 • Digitala media
 • Internet och e-handelsfrågor
 • Statliga tillstånd och licenser inom radio/TV och telekomsektorn
 • Dataskyddsförordning (GDPR) och andra dataskydd– och integritetsfrågor
 • Andra regulatoriska frågor
 • Tvistlösning