Life Sciences

Ska ni samarbeta med konkurrenter inom ramen för ett forsknings-och utvecklingsavtal? Hur skyddar ni era innovationer? Vad gäller för tillverkning, försäljning och marknadsföring av läkemedel?

Sverige är norra Europas största och mest dynamiska life science region med stort fokus på kvalitativ FoU och läkemedelsutveckling samt nära samarbeten mellan industri, universitet och kliniska utövare. Life science-branschen är en hårt reglerade verksamhet med höga krav på regelefterlevnad och regelstyrning (compliance) från utvecklingsfas till tillverkning och kommersialisering.

Wistrand biträder företag verksamma inom läkemedel, bioteknik, medicinteknik och hälsovård inom samtliga typer av frågor som är aktuella inom Life Science-branschen.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Forsknings- och utvecklingsavtal
 • Licensavtal
 • Finansieringsfrågor
 • Tillverkningsavtal
 • Distributions- och samarbetsavtal
 • Transaktionsavtal
 • Offentlig upphandling
 • Kapitalanskaffningar
 • Börsintroduktioner
 • Uppköpserbjudanden
 • Immaterialrätt
 • Konkurrensrätt
 • Tillstånd och andra regulatoriska frågor
 • Dataskyddsförordning (GDPR) och andra personuppgifts- och integritetsfrågor