Medie- & marknadsrätt

Vilka marknadsrättsliga överväganden behöver ni göra vid en reklamkampanj eller produktlansering? Hur påverkas era marknadsföringsåtgärder av den nya dataskyddsförordningen (GDPR)? Är er influencer marketing i enlighet med marknadsföringslagen?

Vi tillhandahåller rådgivning avseende marknadsföringsrättsliga frågor utifrån marknadsföringslagens krav, särskilda krav enligt speciallagstiftning såsom Radio- och TV-lagen, lagen om namn och bild i reklam, lotterilagen och alkohollagen, tobakslagen eller GDPR. Vår rådgivning omfattar samtliga skeden, från förhandsgranskning av planerade marknadsföringsåtgärder och avtalsskrivning med marknadsrättsliga aspekter, till förhandlingar och diskussioner med myndigheter såsom KO samt tvister med marknadsrättslig anknytning. Vi kan bistå med att identifiera och klargöra de eventuella risker och möjligheter som föreligger.

Inom mediaområdet har vi lång erfarenhet av att biträda medieföretag, skivbolag, producenter, produktionsbolag, agenturer, rättighetsinnehavare och andra aktörer avseende de avtalsformer, standardavtal och särskilda branschöverenskommelser som finns, både ifråga om produktion och distribution av film, TV-program, radioprogram, musik, böcker, tidskrifter, dataspel och appar.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
  • Upprättande och förhandling av samarbetsavtal med kommunikationsbyråer, medieleverantörer och andra
  • Granskning av annonser, pristävlingar och annan marknadsföring
  • Marknadsföringsåtgärder i sociala medier, influencer marketing m.m.
  • Hantering av personuppgifter och andra dataskyddsfrågor inom marknadsföring och media
  • Framtagande av riktlinjer och policyer för marknadsföring
  • Förhandlingar och diskussioner med tillsynsmyndigheter, såsom KO
  • Medierättsliga frågor vid företags- och rörelseöverlåtelser
  • Tvister avseende marknadsföringsrätt och medierätt
  • Rådgivning och utbildning kring korruptiv marknadsföring