Privatkapital

Planerar ni inför ett generationsskifte? Funderar du på att pensionera dig i utlandet? Hur säkerställer ni att era intressen tillvaratas för kommande generationer?

Wistrand erbjuder rådgivning med sikte på långsiktig och hållbar ekonomisk planering för privatpersoner med utvecklad förmögenhetsstruktur. Vid sidan av löpande rådgivning inom svensk och internationell skatterätt har vi bred kunskap och erfarenhet av att hantera frågor som kan uppkomma i samband med förvaltning, bevarande och överföring av tillgångar till kommande generationer. Oavsett om en sådan övergång innefattar bolagsstrukturer eller privata förmögenheter är det vårt synsätt att såväl affärsmässiga, skattemässiga som rent sociala aspekter måste beaktas.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
  • Generationsskiftesplanering av familjeföretag
  • Dödsboförvaltning
  • Testamente
  • Framtidsfullmakt
  • Äktenskapsförord
  • Uppdrag som särskild förvaltare
  • Samägande- och nyttjanderättsavtal
  • In- och utflyttning
  • Kapitalförsäkringslösningar
  • Stiftelsebildningar