Rekonstruktion & obestånd

Vilka åtgärder behöver vidtas om bolaget har ekonomiska problem? Vilket ansvar har ni som ägare eller styrelseledamot i en sådan situation? Och vilka rättigheter har ni som borgenär eller gäldenär i en konkurs?

Wistrand har en lång tradition av att arbeta med rekonstruktioner och obeståndsrättsliga frågor och har erfarenhet från flera av de största och mest uppmärksammade konkurserna i Sverige. Vi är en av få ledande affärsjuridiska advokatbyråer i Sverige som erbjuder hög kompetens inom både traditionellt insolvensarbete – såsom företagsrekonstruktioner och konkurser – och att representera bolag och banker i samband med komplexa finansiella omstruktureringar.

Vi rankas internationellt som en av Sveriges främsta advokatbyråer inom insolvensrätt och har erfarenhet av att hantera rekonstruktioner och obeståndsrättsliga frågor inom så gott som samtliga branscher. Vi arbetar löpande med uppdrag inom finansiella omstruktureringar, företagsrekonstruktioner, konkurser, likvidationer samt underhandsuppgörelser och ackord med borgenärer.

Vår verksamhet innefattar även rådgivning till borgenärer som vill skydda sina intressen gentemot företag med ekonomiska problem och vi företräder borgenärer i formella insolvensförfaranden och i obeståndsrelaterade tvister. Vi tillhandahåller även rådgivning avseende ansvarsfrågor för företagsledning och ägare.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
  • Förebyggande analyser och åtgärder
  • Finansiell omstrukturering
  • Kapitaltillskott och refinansiering
  • Finansiering, förvärv och försäljningar vid ekonomisk kris
  • Anmälnings- och ansökningskrav vid konkurs och rekonstruktion
  • Likvidation av solventa bolag
  • Förmånsrätt och säkerheter
  • Borgenärers och ägares ställning i formella insolvensförfaranden
  • Personligt ansvar för aktieägare och styrelseledamöter
  • Tvister och processrättsliga frågor, såsom återvinning