Sjö- & transporträtt

Vad behöver ni tänka på i samband med köp eller försäljning av ett skepp? Hur bevakar ni era intressen vid befraktning och ingående av andra sjö- och transportrelaterade avtal? I vilka situationer har man rätt att innehålla gods?

Logistik, distribution och transport av varor är för de flesta företag nyckelområden. Det är ofta stora värden som står på spel för såväl lastägare som transportörer och det är viktigt att aktörerna inte hamnar fel i de många gånger komplicerade regelverken.

Wistrand har lång erfarenhet av juridisk rådgivning inom alla typer av transporträttsliga frågor. Vi företräder bland annat rederier, lastägare, varv, transport- och speditionsföretag, flygbolag, P/I-klubbar och andra försäkringsgivare och lämnar råd i alla typer av sjö- och transporträttsliga frågor. Vi biträder även vid fartygsfinansieringar omfattande bland annat upprättande och granskning av lånedokumentation samt pantsättningshandlingar.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
  • Frakt-, spedition- och logistikavtal
  • Fartygsfinansiering och säkerhetsavtal
  • Certepartier och skeppslegoavtal
  • Försäkringsfrågor
  • Transportskadeansvar
  • Miljöskadeansvar
  • Registrering, köp- och försäljning av fartyg
  • Biträde vid sjö- och transportrelaterade tvister