Specialutredningar

Har ni fått kännedom om eller misstänker att någon anställd agerat brottsligt med företagets medel? Har företaget blivit utsatt för bedrägeri eller någon annan form av attack utifrån? Har representanter för företaget agerat olämpligt eller olagligt i relationen till kunder eller leverantörer, t ex tagit eller givit mutor? Hur förebygger ni liknande situationer i framtiden?

Wistrand biträder med juridisk rådgivning i samband med utredning och hantering av situationer där organisationen utsatts för ekonomisk brottslighet eller andra oegentligheter. Genom åren har vi utfört uppdrag för offentliga och privata uppdragsgivare, bland dem några av Sveriges största företag. Vi biträder med utredningsarbete och rådgivning kring motåtgärder och förebyggande åtgärder.

Vårt kontaktnät i Sverige och utomlands möjliggör för oss att snabbt sätta samman och projektleda multidisciplinära och internationella team.

Vi erbjuder rådgivning för er hantering av bland annat:
  • Misstänkta förskingrings- och trolöshetssituationer
  • Misstänkta bedrägerier
  • Olämpliga affärsrelationer med utomstående, t ex intressekonflikter och illojal konkurrens
  • Informationsstölder och företagsspioneri
  • Mutor och annan korruption, överträdelser av sanktionsbestämmelser och penningtvättslagar
  • Dataintrång och cyberattacker