Sport, underhållning & spel

Behöver ni en affärsjuridisk sparringpartner? Ska ni söka licens avseende online-spel? Vilka regler gäller för marknadsföringen av ditt evenemang och hantering av biljettförsäljning?

Wistrand biträder idrottsorganisationer- och klubbar, idrottsmän, artister, skivbolag, studior, teatrar, musikförlag, spelbolag, managers och branschorganisationer samt andra aktörer på sport-, underhållnings- och spelmarknaden med olika typer av juridiska frågeställningar som är relevant för deras verksamhet vare sig det rör säkerställandet av olika typer av rättigheter, avtalshantering vid kommersialisering av sådana rättigheter, regulatoriska frågor och biträde vid tvister. Bland våra klienter återfinns idrottsorganisationer, idrottsmän, artister, skivbolag, musikstudios, distributörer, förlag, teatrar, spelbolag, managers och branschorganisationer.

Vi bistår med rådgivning avseende alla typer av avtal som används inom de olika branscherna, inbegripet artistavtal, förlags-, licens- och royaltyavtal, samarbetsavtal, managementavtal, producentavtal, sponsringsavtal, reklam/merchandise”- och konsertavtal.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Avtalshantering
 • Medierättigheter
 • Överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter
 • Rättsliga frågor kopplade till idrottsverksamhet och evenemang
 • Spel- och lotterilagstiftning och spellicenser
 • Upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga frågor
 • Marknadsrättsliga frågor
 • Personuppgiftsfrågor
 • Bolagsbildning och kompanjons-/aktieägaravtal
 • Konserttillstånd, arbetstillstånd samt andra tillstånds- och regulatoriska frågor
 • Skatterätt
 • Tvistlösning