Nyheter 26 mars 2020

Fem saker att tänka på inför årets deklaration

Den 4 maj är sista datum för privatpersoner att lämna in sin inkomstdeklaration. Frågan är om det finns några nya avdrag att se över eller om det är bäst att bara godkänna deklarationen snabbt och enkelt via Skatteverkets digitala kanaler? Vi har listat 5 saker du bör se över innan du godkänner deklarationen.

1. Fördela ränteutgifter
Fördela ränteutgifterna om ni äger bostad gemensamt så att ingen av er får ett underskott i inkomstslaget kapital överstigande 100 000 kronor. På underskott överstigande denna gräns medges skattereduktion endast med 21 % istället för normala 30 %.

2. Fördela rot- och rutavdrag
Det totala taket för skattereduktion för ROT och RUT är 50 000 kronor per person och år. För att kunna utnyttja maximalt ROT och RUT måste du alltså ha en slutlig skatt på minst 50 000 kronor. Genom att fördela rot- och rutavdraget kan således i vissa fall ett större belopp utnyttjas.

3. Sålt bostad med vinst?
Om du sålt bostad med vinst under 2019 kan du välja mellan att skatta av vinsten eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren för uppskov). Beroende på din egen finansiella situation är det inte givet att det är fördelaktigt att skjuta upp skatten (eftersom du betalar en förhållandevis hög ränta på uppskovsbeloppet).

Vidare kan du alltid återföra hela eller delar av gamla uppskov även om du inte avyttrar din bostad. Minsta belopp för återföring är dock 20 000 kronor per år. Återför du däremot hela det kvarvarande uppskovsbeloppet får beloppet vara lägre än 20 000 kr.

Återföring av tidigare uppskov kan också användas för att ”plocka fram” en vinst till beskattning om din slutliga skatt inte är tillräcklig för att kunna utnyttja maximalt ROT och RUT. Du kan på så vis bli av med uppskovsbeloppet ”gratis”.

4. Gör avdrag för tillfälligt arbete och dubbel bosättning
Om du arbetar på annan ort och har kvar bostaden på hemorten får du göra avdrag i deklarationen med kostnaden för den nya bostaden, alternativt den gamla bostaden beroende på situation. Därutöver tillkommer rätt till avdrag för hemresor m.m.

5. Sålt kryptovaluta?
Har du sålt kryptovaluta, exempelvis bitcoin och Litecoin, ska du redovisa dina försäljningar i din deklaration.

Utgångspunkten är att en privatpersons köp och försäljning av kryptovalutor ska redovisas på blankett K4 under avsnitt D, som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration. Eventuell vinst beskattas i inkomstslaget kapital till 30 procent. Har du gjort en förlust är den avdragsgill till 70 %.

Vi har dock erfarenhet av att Skatteverket i vissa fall är av uppfattningen att vissa privatpersoners köp och försäljning av kryptovalutor ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet och inte i inkomstslaget kapital. Skälet till detta är att Skatteverket ansett att aktuella personerna bedrivit en utåtriktad växlingsverksamhet som, enligt Skatteverket, uppfyller kraven på näringsverksamhet. Överskottet har i dessa fall beskattats med uppemot 70 %.

Om du sålt kryptovaluta under 2019 och är osäker på hur den beskattas kan det därför finnas all anledning att se över din transaktionshistorik.

Skärpta granskningar av Skatteverket
På det internationella skatteområdet har Skatteverket i år aviserat att granskningen och kontrollen av bland annat skenutvandringar (utflyttningar) och innehav av kapitalförsäkringar kommer att intensifieras. Enligt Skatteverket har i dagsläget ett hundratal granskningar inletts.