Nyheter 28 april 2016

Fem tips inför årets deklaration

Ur Wistrand News #2 2016

Den 2 maj ska årets deklaration senast lämnas in till Skatteverket. Wistrands skatteexpert Rickard Jonason ger här några handfasta tips till dig som ännu inte deklarerat.

 

1. Fördela ränteutgifter
Fördela ränteutgifterna om ni äger bostad gemensamt, så att ingen av er får ett underskott i inkomstslaget kapital överstigande 100 000 kronor. På underskott överstigande denna gräns medges avdrag endast med 21 % istället för normala 30 %.

2. Gör avdrag för tillfälligt arbete och dubbel bosättning
Om du arbetar på annan ort och har kvar bostaden på hemorten får du göra avdrag i deklarationen med kostnaden för den nya bostaden, alternativt den gamla bostaden beroende på situation. Därutöver tillkommer rätt till avdrag för hemresor m.m.

3. Betala kvarskatten?
Kostnadsräntan på ditt skattekonto är för närvarande 1,25 %. Denna ränta är inte avdragsgill. Detta innebär att om du vet med dig att du kommer att drabbas av kvarskatt, lönar det sig att förskottsbetala in denna till ditt skattekonto, såvida du inte har en alternativplacering på kapitalet med en avkastning på minst 1,8 %.

4. Begära uppskov vid försäljning av bostad? 
Om du begär uppskov med realisationsvinsten vid bostadsförsäljning betalar du numera skatt på uppskovsbeloppet med 0,5 % per år. Det är därför inte längre självklart att söka uppskov med vinstskatten. Brytpunkten går vid en alternativränta på ca 3,25 %. Detta innebär i princip att det är bättre att betala realisationsvinstskatten, om du kan låna upp motsvarande kapital till en bankränta understigande 3,25 %.

5. Lämna deklarationen i tid
Om du lämnar din deklaration för sent påförs du regelmässigt 1 250 kronor i förseningsavgift. Det är därför bättre att lämna in deklarationen i tid, och därefter komplettera deklarationen, än att invänta ytterligare material och komma in med deklarationen för sent.