Nyheter 25 maj 2012

Folkrättsseminarium med internationell prägel till minne av Joakim Dungel

Joakim Dungel var en svensk jurist med inriktning mot humanitärrätt och mänskliga rättigheter. Den 1 april 2011 dödades han i ett angrepp på FN-basen där han arbetade i Mazar-i-Sharif, Afghanistan. Nu arrangeras ett seminarium inom internationell folkrätt till hans minne.

Joakim Dungel utbildade sig till jurist vid Göteborgs universitet. Han inriktade sig mot humanitärrätt och mänskliga rättigheter och var under en period verksam vid den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag. Joakim hade ett starkt internationellt fokus och arbetade även vid Internationella krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien samt Internationella Rwandatribunalen och vid Specialdomstolen för Sierra Leone.

Till minne av Joakim arrangerar nu hans familj och vänner tillsammans med Göteborgs universitet ett seminarium med föreläsare från hela världen. Inbjudna talare är Grant Dawson, jurist vid Internationella krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien, Dr. Philipp Ambach, assistent till presidenten för Internationella brottmålsdomstolen samt Shireen Avis Fisher, domare vid Specialdomstolen för Sierra Leone.

– Det är fantastiskt att se så många engagera sig. Vi hoppas att seminariet ska bli en portal för fortsatta diskussioner kring mänskliga rättigheter, säger Joakims syster Emilia Dungel.

En som är med och driver projektet är Andreas Moberg, universitetslektor i Internationell rätt på Göteborgs universitet.

– Med seminariet kan vi fortsätta att verka för att akademisk kunskap och praktisk erfarenhet om de centrala humanitärrättsliga frågorna löper hand i hand, vilket Joakim ofta poängterade, säger han.

Förening bildad till Joakims minne
I samband med seminariet bildas en förening till minne av Joakim. Föreningen har till ändamål att ’bedriva välgörenhet i syfte att främja engagemang, utbildning och spridande av information inom humanitär rätt, mänskliga rättigheter, folkrätt och demokratifrågor i enlighet med den värdegrund som uttrycks i Förenta Nationernas konventioner.’

– Föreningen ska verka för de frågor relaterade till mänskliga rättigheter och folkrätt som Joakim brann och arbetade för. Avsikten är att föreningen tillsammans med universitetet ska bidra till att försöka fortsätta Joakims arbete genom att dels anordna seminariet i framtiden, dels också starta en insamling till förmån för föreningens ändamål, säger Erik Ullberg, vän till Joakim och styrelseledamot i den nybildade föreningen. Erik arbetar idag som advokat vid Wistrand Advokatbyrå, som också är med och sponsrar initiativet.

– Joakim föreläste om mänskliga rättigheter vid universiteten i Freetown och Hebron. Med hjälp av de medel som flyter in till föreningen hoppas vi i framtiden kunna erbjuda ekonomiskt bidrag för resan till Sverige och seminariet till studenter från dessa universitet. På så sätt förs hans arbete vidare, säger Emilia Dungel.

För mer information:
Emilia Dungel, tel +46 76 283 35 44
E-post: JoakimDungelLectures@law.gu.se
www.law.gu.se/joakim-dungel-lectures