Nyheter 10 september 2020

Förslag om utökat omställningsstöd

Omställningsstöd var en tillfällig stödinsats för företag som drabbades av kraftigt minskad omsättning på grund av corona-pandemin under perioden mars och april 2020. På grund av pandemins fortsatta negativa påverkan på många företag föreslogs nyligen att omställningsstödet utökas även till månaderna maj, juni och juli 2020.

Det tidigare omställningsstödet trädde i kraft i juni i år där syftet med stödet var att göra det möjligt för företag att hantera den akuta krisen till följd av pandemin och samtidigt möjliggöra för företag att ställa om sin verksamhet.

Eftersom det nu står klart att krisens skadeverkningar påverkat flera företag mycket hårt även under maj, juni och juli månad, inte minst för företag med säsongsbetonad verksamhet, har regeringen föreslagit att stödet ska förlängas med ytterligare tre månader.

Förutsättningarna för att stöd ska beviljas varierar beroende på berörd månad. För maj 2020 krävs att företaget har haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För juni och juli 2020 krävs att företaget uppvisar ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med samma månader under 2019.

Omställningsstödet föreslås fortsättningsvis utgå med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj till och med juli 2020. För stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Eftersom detta är ett förslag som först behöver godkännas av EU-kommissionen är det inte möjligt att söka ännu. Regeringen eftersträvar ett snabbt ikraftträdande och Skatteverket fortsätter enligt förslaget att vara ansvarig myndighet.

För vidare information och vägledning kring omställningsstöd eller andra stödåtgärder tillgängliga för företagare med anledning av pandemin är ni välkomna att kontakta Coronagruppen vid Wistrand Advokatbyrå.

Coronagruppen består i Stockholm av
Jörgen Eklund, jorgen.eklund@wistrand.se
Christian Bergqvist, christian.bergqvist@wistrand.se
Jakob Bernander, jakob.bernander@wistrand.se
Anders Öhlin, anders.ohlin@wistrand.se
Marek Keller, marek.keller@wistrand.se
Johanna Müller, johanna.muller@wistrand.se

Coronagruppen består i Göteborg av
Maria Kosteska Fägerquist, maria.kosteska.fagerquist@wistrand.se
Jörgen Wistrand, jorgen.wistrand@wistrand.se
Sara Fager Hultqvist, sara.fager.hultqvist@wistrand.se
Viktoria Hybbinette, viktoria.hybbinette@wistrand.se