Nyheter 20 maj 2010

Förslag till ny radio- och TV-lag

I det senaste numret av IRIS – Legal Observations of the European Audiovisual Observatory redogör Michael Plogell och Erik Ullberg för kommande nyheter i en ny radio- och TV-lag.

Den nya lagen skall genomföra  det s.k. AV-direktivet om audiovisuella medietjänster och omfattar bland annat reglering avseende produktplacering.

Läs artikeln här

Läs hela nyhetsbrevet och prenumerera: http://merlin.obs.coe.int/newsletter.php?year=2010&issue=4