Nyheter 8 februari 2010

Förstärker inom M&A

Wistrands M&A avdelning utökas med 2 nya delägare, Magnus Forssman i Stockholm och Mattias Boqvist i Göteborg, samt genom rekrytering av Claes Kjellberg från Mannheimer Swartling.

– Wistrand’s satsning på M&A ligger i linje med vår långsiktiga strategi att bli en av de ledande M&A byråerna på den svenska marknaden. Wistrand har under de senaste åren tagit ett stort steg framåt på den svenska M&A-marknaden. Av Merger Market’s rankinglista framgår att Wistrand idag är en väletablerad aktör på den svenska M&A marknaden, säger Robert Kullgren, ansvarig för Wistrand’s M&A avdelning.

Magnus Forssman och Mattias Boqvist arbetar huvudsakligen med företagsöverlåtelser och investeringar. Claes Kjellberg har sedan 2004 arbetat med svenska och internationella transaktioner för såväl industriella aktörer som riskkapitalbolag.

För mer information:
Robert Kullgren
E-mail: Robert.kullgren@wistrand.se
Tel: +46 (0) 8 50 72 00 77