Event 22 februari 2018

Frukostföreläsning om personaloptioner #wsus2018

Sverige har en av världens starkaste startup-scener. Men för nystartade företag med tillväxtpotential och innovativa tjänster och produkter är det oftast en utmaning att attrahera och behålla kompetens. En möjlighet är då att erbjuda incitamentsprogram i form av optioner.

Vi kommer att behandla de nya bestämmelserna om särskilt skattegynnade personaloptioner. Vilka krav ställs och vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att reglerna ska bli tillämpliga för dig som arbetsgivare och dig som anställd? Hur skiljer sig reglerna från vad som gäller för ”vanliga” personaloptioner och vad är särskilt viktigt att tänka på för att inte äventyra skattelättnaden när personaloptionerna utövas.

Frukostföreläsningen är en del av Wistrand Advokatbyrås affärsidétävling ”Wistrand Startup Star” som anordnas tillsammans med SEB, Connect Sverige, Andréasson PR, The Park och Silicon Vikings. För information om tävlingen besök www.wistrandstartupstar.se

När: Tisdag 6 mars 2018 kl. 08.30-09.30 Frukost serveras från kl. 08.00
Adress: The Park, Sveavägen 98, Stockholm
OSA: senast fredag 2 mars 2018

Anmäl dig här