Event 23 oktober 2018

Frukostseminarium om elektroniska signaturer - vad bör man tänka på och vilka legala ramar finns det?

Använder ni elektroniska signaturer (eller elektroniska underskrifter som är den legala termen) i er verksamhet eller är ni annars intresserade av att veta mer om hur elektroniska signaturer kan användas och inte?

I sådana fall är ni välkomna att delta på Wistrands frukostseminarium enligt nedan. Under seminariet kommer vi att redogöra för när och hur elektroniska signaturer kan användas. Vi kommer även att dela med oss av våra egna erfarenheter av elektroniska signaturer och de eventuella fallgropar som finns.

Tid: tisdagen den 13 november 2018 kl. 08.00-09.00, frukost serveras från kl. 07.30
Plats: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, vån 18, Göteborg
O.s.a: senast fredag 9 november

ANMÄL DIG HÄR

Vid frågor, vänligen kontakta malin.johannesson@wistrand.se