Nyheter 28 april 2023

Glöm inte att deklarera din utländska tjänstepension i Sverige

I en nyligen publicerad pressrelease från Skatteverket rörande beskattningen av utländsk pension till personer bosatta i Sverige belyser Skatteverket en fråga vi flera gånger uppmärksammat. Efter en särskild kontroll av personer som erhåller tjänstepension från utlandet har det visat sig att hela 7 av 10 personer missar att deklarera pensionsinkomsten i Sverige.

Med en ökad globalisering ökar även antalet personer som under delar av sin karriär har arbetat utanför Sverige. Detta innebär att det är en större andel personer som får pensionsbetalningar från utlandet. Skatteverkets riktade kontroll belyser samma sak som vi ofta noterat i vårt arbete, nämligen att dessa inkomster ofta glöms bort när det väl är dags att lämna in inkomstdeklarationen.

Resultatet av Skatteverkets riktade kontroll är att hela 50 miljoner kronor, varav 10 miljoner som skattetillägg, nu måste betalas in av de berörda personerna. Än mer anmärkningsvärt är att av den förhållandevis lilla grupp som kontrollerades var det hela 70 % som missat att deklarera inkomsterna.

Samtidigt måste beaktas att detta är förhållandevis enkla kontroller för Skatteverket att göra. Idag finns ett betydande informationsbyte med andra länder och Sverige har informationsutbytesavtal med över fler än hundra länder.

För den skattskyldige som har glömt att deklarera sådana inkomster är dock dörren ännu inte stängd. Det är fullt möjligt att inkomma med en frivillig rättelse för att rätta de senaste fem årens deklarationer till Skatteverket och därmed undvika att drabbas av skattetillägg, samtidigt som man undviker risken att bli brottsanmäld för skattebrott om det skulle röra sig om betydande belopp.

Det är även klokt att ha tjänstepensionen i åtanke när man börjar närma sig pensionsåldern. Beloppen ska tas upp till beskattning först när de betalas ut, och det är därför klokt för den som vet med sig att de kommer att erhålla pension från utlandet att ha detta särskilt i åtanke.

Tveka inte att höra av dig till oss på Wistrand Advokatbyrå om du önskar hjälp att upprätta en frivillig rättelse eller vill diskutera beskattningen av inkomster från utlandet i övrigt.