Pressmeddelanden 19 juni 2013

Harry Sjögren förvärvar i Högsbo

Wistrand har varit rådgivare till Harry Sjögren AB vid dess förvärv av en kontorsfastighet i Högsbo, Göteborg. Fastigheten omfattar 2700 kvadratmeter samt en outnyttjad byggrätt om 6000 kvadratmeter. Förvärvet stärker Harry Sjögrens övriga fastighetsbestånd i området.

 

Harry Sjögren ingår i börsnoterade Castellum, en av landets största fastighetskoncerner, och är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i expansiva områden med hög tillgänglighet och goda framtidsutsikter. Bolaget grundades 1947.

Wistrand har biträtt Harry Sjögren genom Christer Elander, ansvarig delägare, samt huvudsakligen advokat Jenny Palmberg.

För mer information:
Christer Elander, partner
E-mail: christer.elander@wistrand.se
Tel: +46 708 31 13 33

Kontakt