Pressmeddelanden 9 juni 2009

Immaterialrättsbyråerna Albihns och Zacco går samman under namnet Zacco-Gruppen

Immaterialrättsbyråerna Albihns och Zacco går samman under namnet Zacco-Gruppen, som kommer att ha cirka 600 anställda i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland och USA.

De svenska och tyska kontoren kommer att verka under namnet Albihns.Zacco. Wistrand har biträtt som rådgivare i främst skatte- och bolagsrättsliga frågeställningar med anledning av samgåendet. Ansvarig delägare var Jan Sjöberg assisterad av bland andra Johan Svensson.