Event 26 juni 2010

Inbjudan till seminarium "Bevisprövning i mål om genomsyn"

Norstedts Juridik och Wistrand Advokatbyrå hälsar dig varmt välkommen till ett intressant frukostseminarium på temat ”bevisprövning i mål om genomsyn”.

 

Författarna till boken med samma namn, Börje Leidhammar och Gustav Lindkvist, kommer att ta upp frågor gällande bevisprövningen i skattemål liksom skillnader i bevisprövningen mellan ordinarie taxeringar, eftertaxeringar, skattetillägg och förhandsbesked.

Seminariet kommer att vara praktiskt inriktat med utgångspunkt i praktiska fall från rättstillämpningen. Självklart kommer den aktuella boken att kunna köpas till mycket förmånligt pris.

Föreläsare:
Börje Leidhammar – Börje är advokat och partner hos Wistrand. Han är också akademiskt verksam som gästprofessor och författare inom ämnesområdet.

Gustav Lindkvist – Gustav är tjänstledig och fullgör för närvarande sin tingsnotarieutbildning vid Stockholms tingsrätt.

Sista anmälningsdag 27 augusti. Anmäl dig gärna till event@wistrand.se.

Tid och plats
3 september 2010, kl. 07.30-09.30 , Stockholm
Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, vån 7

Kontakt