Nyheter 6 april 2017

Johan Gregow i årets upplaga av Getting the Deal Through

Wistrands Johan Gregow, advokat och partner, har medverkat som författare i 2017 års upplaga av Getting the Deal Through gällande försäkringstvister.

Getting the Deal Through samarbetar med många utav de mest framgångsrika advokaterna och advokatbyråerna i världen för att erbjuda en juridisk översikt som sträcker sig över alla ämnesområden i väsentliga länder.

Läs Johan Gregows reflektioner gällande försäkringstvister här.