Nyheter 4 november 2019

Johan Gregow skriver kapitel i "The Insurance Disputes Law Review - Edition 2"

I senaste utgåvan av The Insurance Disputes Law Review medverkar advokat Johan Gregow med ett kapitel om hur försäkringsskydd och subrogerade rättigheter fungerar i enlighet med svensk lag.

I Sverige är försäkringstvister ofta relaterade till frågor om försäkringsskydd. Dessutom finns det fall relaterade till skadeförsäkring. Försäkringsbolaget instruerar advokater att försvara den försäkrade i enlighet med försäkringsvillkoren.

Det finns många subrogationsfall, nämligen när försäkringsgivaren har säkrat den försäkrade och utövar subrogerade rättigheter i ett krav mot en tredje part. Dessa fall avgörs ofta genom skiljedom. Senare fall vid Högsta domstolen har behandlat frågor om tolkning av bestämmelser i policyn, krav från tredje part och tillämpningen av tidsbegränsningsbestämmelser.

I detta kapitel kommer vi att ge en översikt över allmänna principer i svensk försäkringsrätt och illustrera den senaste rättspraxis.

Läs kapitlet här.

Kontakt