Student 3 maj 2019

Jörgen Larsson i International Law Office´s nyhetsbrev

Jörgen Larsson medverkar i senaste nyhetsbrevet från ILO inom Employment and Benefits med en artikel gällande oklara arbetsgivarrelationer.

 

Artikeln tar upp två fall som tagits till Arbetsdomstolen (AD) där arbetsgivarrelation varit oklar; det första fallet rör en person som fått lön av en enskild firma men varit anställd (enligt anställningsavtalet) av ett aktiebolag. Det andra fallet rör tre målare och frågan om de varit anställda hos ett måleriföretag eller hos ett bemanningsföretag. Arbetsdomstolen konstaterar att arbetsgivaren fullt ut ansvarar för alla oklarheter avseende vem som de facto är arbetsgivaren.

Läs hela artikeln här.

The International Law Office, ILO, är ett kunskapsföretag som ger ut internationella nyhetsbrev inom olika juridiska specialområden. Nyhetsbreven har över 30 000 prenumeranter bland jurister och advokater över hela världen.

Mer info:
Jörgen Larsson, advokat / partner