Vanliga frågor och tips

Här är några av de vanligaste frågorna som ställs till oss. Om du inte hittar svaret på just din fråga får du gärna kontakta oss så att vi kan hjälpa dig

Hur många biträdande jurister rekryterar ni årligen?

Vi anställer i genomsnitt cirka 15-20 biträdande jurister årligen till våra kontor i Stockholm och Göteborg.

Vilken är nyanställdas ingångslön?

Vi erbjuder marknadsmässiga villkor i linje med våra konkurrenter. Nyanställda jurister med tingsmeritering eller annan relevant yrkeserfarenhet erbjuds en något högre ingångslön.

Till vilka rättsområden rekryterar ni flest?

Wistrand är en affärsjuridisk fullservicebyrå och vi rekryterar löpande till alla våra verksamhetsområden. På så sätt få vi en kontinuerlig tillväxt och möjliggör för befintliga medarbetare att växa i sina yrkesroller samt ta ett ökat ansvar för projektledning och klientkontakt.

Hur arbetar ni med kompetensutveckling?

Våra medarbetare utgör kärnan i vår verksamhet och vi erbjuder utbildning på alla nivåer. En viktig del av vårt löfte till våra medarbetare är tron på individen och att kunna erbjuda hen en plattform och arbetsmiljö att utvecklas i tillsammans med övriga kollegor.

För att säkerställa våra medarbetares kompetensutveckling erbjuder vi ett utbildningsprogram benämnt Wistrand Academy, vilket omfattar utbildning inom rent affärsjuridiska ämnen men även exempelvis advokatetik, företagsekonomi och försäljning. Såväl interna som externa föreläsare håller i utbildningarna inom ramen för programmet.

Vidare har alla våra anställda även en egen utbildningspeng som var och en kan disponera efter eget önskemål för att gå relevanta externa kurser.

För våra biträdande jurister finns även möjlighet till vidareutveckling och värdefull erfarenhet genom möjligheten att under en tid arbeta externt (secondment) hos någon av våra klienter eller på en annan advokatbyrå utomlands.

Arbetar ni med pro bono-uppdrag?

Inom ramen för byråns Hållbarhetsarbete bedriver vi olika former av samarbeten och insatser av olika slag. Vårt engagemang i denna del innebär att byrån för vissa organisationer och utvalda projekt erbjuder gratis juridisk rådgivning i ett antal olika juridiska frågor. Flera av dessa med fokus på den svenska startup-communityn och utbildning. Vi värdesätter möjligheten till att bidra med kompetens snarare än rent ekonomiskt stöd, då det ger oss ett bredare engagemang i samhället i stort.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Hur söker jag jobb på Wistrand?

Vi tar bara emot ansökningar via ansökningsformuläret på vår hemsida. I samband med vissa rekryteringar samarbetar vi med externa rekryteringsföretag och ansökan hanteras då via deras ansökningsformulär. Samtliga våra lediga tjänster publiceras dock på wistrand.se.

Kan jag söka även om det inte finns en utlyst tjänst?

Absolut. Vi anställer löpande till alla våra tjänster – såväl jurister som olika supportfunktioner – och är alltid intresserade av att komma i kontakt med personer som delar våra värderingar och vill bli en del av Wistrand.

Även om det inte finns någon utlyst tjänst för tillfället är du alltid välkommen att skicka en spontanansökan via ansökningsformuläret på wistrand.se/karriar eller att kontakta våra rekryteringsansvariga på respektive kontor så hjälper de dig med din ansökan.

Behöver jag en juristexamen för att söka jobb på Wistrand?

För att jobba som jurist hos oss behöver du en juristexamen men vi erbjuder även jobb inom någon av våra supportfunktioner såsom IT, ekonomi och marknadsföring. För juriststudenter erbjuder vi även möjlighet till sommarnotarietjänstgöring, uppsatspraktik eller extrajobb i reception eller som bibliotekarie.

Vad bör man tänka på när man söker en tjänst?

Inför att du ska söka en tjänst är det bra att dels läsa på om Wistrand och den tjänst du söker, dels se över dina ansökningshandlingar.

Det är viktigt att vara väl förberedd när du söker en tjänst. Läs därför igenom annonsen noggrant för att säkerställa att du uppfyller kraven för tjänsten och gå också igenom ditt CV och personliga brev för att vid behov anpassa dessa efter tjänsten du söker. Skriv inte ett för långt personligt brev utan en sida räcker bra. Se dock till att lyfta fram varför du söker tjänsten och varför du är den perfekta kandidaten.

Du kan läsa om Wistrand här på vår hemsida men tveka inte heller att kontakta oss om du undrar över något. Kontaktuppgifter till våra rekryteringsansvariga hittar du här [länk] och de kan även hjälpa dig komma i kontakt med någon av våra medarbetare i den roll eller det verksamhetsområde som intresserar dig.

Vad är nästa steg efter att jag skickat in en ansökan?

Efter att vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via e-post. Vi går igenom din ansökan och om intresse finns erbjuds du att genomföra tester varefter vi återkopplar och eventuellt kallar dig till intervju så snart som möjligt. Våra rekryterare kontaktar dig via e-post eller telefon.

Hur förbereder jag mig inför intervjun?

Vid intervjun deltar vanligtvis en delägare och en biträdande jurist från den verksamhetsgrupp som du visat intresse för. På samma sätt som vid ansökan är det viktigt att du är väl förberedd inför din intervju.

Fundera på svar på frågor som: Varför är du rätt för jobbet? Varför vill du arbeta på Wistrand? Hur ser du på din framtid hos oss? Glöm inte heller att alla har svagheter, så var inte rädd för att kunna lyfta fram områden där du vill utvecklas.

Viktigast av allt är dock att slappna av, vara dig själv och vara ärlig. Betrakta intervjun som en möjlighet att få berätta om dig själv och lära dig mer om Wistrand. Vi ser det på motsvarande sätt. Välkommen med din ansökan!