Event 29 september 2015

Kommersiell miljörätt

Wistrands miljörättsexpert Tove Andersson leder kursen ”Kommersiell miljörätt” som ges av VJS den 27 oktober 2015.

Övriga föreläsare på kursen är Per Molander, advokat/delägare Mannheimer Swartling Advokatbyrå,  Rudolf Laurin, advokat/delägare Wistrand Advokatbyrå samt  Stefan Karlmark, tidigare biträdande chefsåklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Under kursen ges dels en genomgång av de frågor som miljörätten täcker i ett kommersiellt perspektiv, dels en fördjupning inom några centrala delområden:
– Miljörätt och transaktioner
– Ansvar för förorenade områden
– Miljöskadestånd
– Miljölagstiftning och straffansvar

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, miljöchefer, kommunjurister och andra som arbetar eller kommer i kontakt med miljörättsliga frågor.

Läs mer om kursen här.

Kontakt