Nyheter 19 oktober 2020

Konsumentköplagen föreslås ersättas av en ny moderniserad lag

Wistrands Erik Ullberg och Richard Fürst har i det senaste numret av GALA Gazette redogjort för innehållet i det nyligen presenterade betänkandet till ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal.

Den bakomliggande utredningen har haft i uppdrag att se över svensk lagstiftning i ljuset av två nya EU-direktiv på området. Utredningen föreslår bland annat att konsumentköplagen ska ersättas av en ny lag – lagen om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal. Lagen är tänkt att gälla vid konsumenters köp av varor både i butik eller på nätet och föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Läs artikeln här.

Wistrand är den svenska medlemmen i GALA, ett ledande internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer specialiserade på reklam- och marknadsrätt (www.gala-marketlaw.com).