Nyheter 10 oktober 2014

Lagar och regler kring content marketing och native advertising

I tidningen Marknadscheferna Väst nr 2 2014 skriver advokat Erik Ullberg om lagar och regler kring content marketing och native advertising.

Vilka juridiska faktorer avgör om redaktionell marknadskommunikation i form av exempelvis content marketing eller native advertising är att anse som reklam eller information? Om det är reklam, hur ska man i så fall agera?

Läs hela texten här.