Nyheter 11 juni 2018

Lagrådsremiss Vattenmiljö och vattenkraft - Omprövning för moderna miljövillkor

I senaste numret av Recycling skriver Wistrands Rudolf Laurin och Emilia Ohlin om en remiss till lagrådet gällande vattenmiljö och vattenkraft.

 

Remissen innehåller bland annat förslag om att införa ett krav på att vattenverksamheter med koppling till uttag av vattenkraft för elproduktion ska ha moderna miljövillkor. Genomförandet av detta krav kommer att ske genom omprövning enligt en särskild omprövningsbestämmelse. Läs hela artikeln här.