Nyheter 18 mars 2020

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Regeringen har föreslagit att företag som har fått likviditetsproblem med anledning av coronavirusets framfart kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars enligt regeringen kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder. Vid medgivet anstånd tas ränta ut på skattekontot med 1,25 procent samt en anståndsavgift om 0,3 procent av anståndsbeloppet för varje påbörjad månad. Januaripartierna undersöker nu möjligheten att sänka räntan i krispaketet.

Skatteverket har i skrivande stund ännu inte utarbetat några särskilda blanketter eller rutiner i övrigt beträffande anstånd eller återbetalning enligt det nya förslaget från regeringen. Tills vidare gäller blanketten för begäran om anstånd med betalning av skatt p.g.a. tillfälliga betalningssvårigheter (SKV 4305).

Glöm inte bort att se över din debiterade preliminärskatt (F-skatt). Effekterna av coronavirusets spridning kommer i många fall leda till minskade intäkter jämfört med vad som var förväntat, vilket i sin tur kan innebära att din F-skatt är för hög. Ansökan om att ändra F-skatten kan ske genom att logga in på Skatteverkets e-tjänst och lämna in nytt underlag eller fylla i och skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration (SKV 4313). Glöm inte att den nuvarande F-skatten gäller till dess Skatteverket har fattat beslut om en ny.

Uppdatering 24 mars 2020
Riksdagens finansutskott har enats om att företag snabbare ska kunna få tillbaka inbetalda skatter. Företagen ska kunna ansöka om återbetalning från 30 mars.

Därmed kan ansökan om återbetalning göras en vecka tidigare än vad som tidigare meddelats.

Uppdatering 25 mars 2020
Skatteverket har uttalat att företagen kan söka anstånd digitalt på Mina sidor på Skatteverkets hemsida. Det kommer även vara möjligt att ansöka på en blankett men då tar hanteringen längre tid. När Skatteverket fattat beslut om anstånd får företaget besked på Mina sidor och via posten. Ett snabbt sätt att ta reda på om anstånd har godkänts är att gå in på e-tjänsten ”Skattekontot”. När beslut är fattat syns det då där direkt.

Ett beviljat anstånd registreras som en inbetalning på skattekontot. Företag som har betalat in skatt på skattekontot för januari till mars kan begära utbetalning i e-tjänsten ”Skattekontot” om det finns ett utbetalningsbart överskott.

Vidare har Skatteverket uttalat att om man får besked några dagar efter förfallodagen så kommer beslutet om anstånd att krediteras skattekontot med beloppet på den ordinarie förfallodagen.

Uppdatering 26 mars
Skatteverket har meddelat att de som huvudregel inte kommer att ansöka om företrädaransvar mot en företrädare för obetalda skatter och avgifter, som omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Undantag sker enligt Skatteverket om det handlar om företag som uppenbarligt utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna.