Nyheter 22 oktober 2018

Luckor i lagen för äganderätt och kontroll av data

Nya affärsmodeller har gjort data till en värdefull tillgång. Trots detta saknas lagstiftning som reglerar äganderätten. Även möjligheten att kontrollera din data begränsas kraftigt med trubbiga regler. Och ingen ny lagstiftning inom området är i sikte. I denna artikel ger advokat Erik Ullberg och jur kand Richard Fürst på Wistrand Advokatbyrå en bild över nuvarande läge och tänkbar väg framåt.

Artikeln publicerades i Kntnt Magasin, du kan läsa den i sin helhet här.

Kntnt Magasin är kommunikationsbyrån Kntns blogg där Wistrand genom Erik Ullberg kontinuerligt bidrar med artiklar kring medie- och marknadsrätt.