Event 25 april 2018

Lunchseminarium om de nya skattereglerna för företagssektorn

15 maj 2018. Wistrand har nöjet att bjuda in dig till detta kostnadsfria lunchseminarium ur serien ”Skatt på trekvart”.

Den 21 mars 2018 överlämnade regeringen remissen Nya skatteregler för företagssektorn till Lagrådet. I remissen föreslås bl.a. nya regler om en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn, regler för att motverka s.k. hybrida missmatchningar och förändrade regler om värdeminskningsavdrag för hyreshus. Samtidigt föreslås en sänkning av bolagsskatten från 22 procent till 20,6 procent. Förslagen aktualiserar många nya skatterättsliga frågeställningar.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Vid detta kostnadsfria lunchseminarium kommer vi att behandla lagrådsremissens förslag och vad de medför för bolagsbeskattningen.

När: Tisdag 15 maj 2018 kl.12.15-13.00 Lunch serveras kl.12.00
Adress: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 vån 7, Sthlm
OSA: senast fredag 11 maj 2018

ANMÄL DIG HÄR