Nyheter 17 november 2020

Marek Kellers avhandling "Konkurs och process" får topprecension av Svensk Juristtidning

Marek Keller, advokat på Wistrand Advokatbyrå, och verksam i byråns obeståndgrupp blev i juni Juris Doktor i civilrätt vid Uppsala universitet med avhandlingen ”Konkurs och process”.

Nu har Mikael Mellqvist skrivit en recension i Svensk Juristtidning och givit avhandlingen mycket fina omdömen.

Mikael skriver bland annat ”Nu kommer jag till det som gör att avhandlingen verkligen höjer sig över mängden. Framställningen präglas genomgående av en stringens och pregnans i problembehandlingen som gör presentationen och argumentationen övertygande. Marek Keller fullföljer också alla sina frågeställningar hela vägen fram till klara och tydliga ställningstaganden.” och  ”Avhandlingen är åsatt betyget godkänd. Mer än så är inte möjligt enligt det akademiska reglementet. Men här i en recension finns inga sådana begränsningar. Den friheten utnyttjar jag till att utan minsta tvekan höja det betyget både ett och två snäpp.”

Läs hela recensionen här.

Mareks avhandling har titeln ”Konkurs och process” och kan sägas utgöra en kartläggning och systematisering av ett rättsområde – konkursprocessrätten – som befinner sig i skärningspunkten mellan den materiella konkursrätten och processrätten.

I avhandlingen analyseras behörigheten hos konkursens aktörer (t.ex. konkursboet, konkursgäldenären och enskilda konkursborgenärer) att disponera över tillgångar och skulder som är föremål för process och vidare hur de processuella och materiella befogenheter som tillkommer konkursens aktörer förhåller sig till varandra. Fokus ligger bland annat på hur de enskilda aktörerna genom sina processuella dispositioner kan påverka utfallet i en konkurs och hur deras dispositionsrätt påverkar genomslaget för konkursens huvudändamål.

Undersökningen berör en mycket stor mängd enskilda rättsliga frågor, exempelvis: Vem får vara part eller intervenient i en process om en tillgång eller en skuld i konkursen? Vilka möjligheter har ett konkursbo att undvika att dras in i  konkursgäldenärens processer? Vilken ställning har ett konkursbo i sådana processer? Vilken rättsverkan i konkursen har en dom som har vunnit laga kraft före respektive efter konkursbeslutet?