Nyheter 23 september 2020

Marknadsföring som relaterar till pandemi

Under coronapandemin har det förekommit marknadsföring av produkter som på ett eller annat sätt relaterar till pandemin. Exempel på detta är självtest för provtagning och preparat med påstått virusskyddande effekter. Vad bör annonsörer beakta vid marknadsföring av detta slag?

Som alltid måste annonsörer och andra som bidrar till marknadsföringen följa marknads­föringslagens allmänna regler om förbud mot otillbörlig och vilseledande reklam.

Wistrands medie- och marknadsrättsexperter Erik Ullberg och Christel Rockström skriver om detta i tidningen Marknadscheferna.

Läs hela artikeln här.