Nyheter 19 juli 2012

Michael Plogell och Erik Ullberg om de nordiska KO:s gemensamma ståndpunkt om marknadsföring i sociala medier

Michael Plogell och Erik Ullberg skriver i senaste numret av IRIS – Legal Observations of the European Audiovisual Observatory om de nordiska Konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkt om marknadsföring i sociala medier från den 3 maj 2012.

Läs artikeln här.