Nyheter 21 januari 2013

Michael Plogell och Erik Ullberg om Granskningsnämndens beslut avseende RTL och webb-TV-tjänster

Michael Plogell och Erik Ullberg skriver i senaste numret av IRIS – Legal Observations of the European Audiovisual Observatory om Granskningsnämndens beslut från den 29 oktober 2012 angående tillämpligheten av Radio- och TV-lagen på de webb-TV-tjänster som finns på olika tidningars websidor.

Granskningsnämndens beslut rörde fyra likartade fall, där de tidningar som berördes var Aftonbladet, Dagens Nyheter, Helsinborgs Dagblad och Norran.

Läs hela artikeln här.