Nyheter 16 april 2010

Michael Plogell och Erik Ullberg skriver i IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 2010-04

IRIS – Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, behandlar varje månad juridiska nyheter inom den audiovisuella sektorn, såsom radio, TV, film m.m., från Europa och USA.

I det senaste numret redogör Michael Plogell och Erik Ullberg för ett avgörande från Regeringsrätten rörande placering av annonsavbrott i en film visad i TV4.

Läs artikeln här.

Läs hela nyhetsbrevet och prenumerera: http://merlin.obs.coe.int/newsletter.php?year=2010&issue=4