Nyheter 27 januari 2020

Miljö- och hållbarhetspåståenden i marknadsföring

Att framhäva sitt miljöarbete är idag ett självklart inslag i marknadsföring. Konsumenter blir allt mer medvetna om att deras konsumtionsvanor har en miljöpåverkan och därmed har användandet av olika miljö- och hållbarhetspåståenden fått ett betydande kommersiellt värde.

Det kan därför vara frestande att tänja lite på sanningen för att locka miljömedvetna konsumenter. Men det ställs extra höga krav på miljöpåståenden, varför det som marknadsförare är av vikt att ha koll på vad som gäller.

Wistrands medie- och marknadsrättsexperter Erik Ullberg och Christel Rockström skriver om detta i tidningen Marknadscheferna.

Läs hela artikeln här.