Event 21 september 2011

Miljödagarna 2011

Den 25-27 oktober arrangeras Miljödagarna 2011. Konferensen består av tre dagar; Juridikdagen, Avfallsdagen respektive Energidagen.

Under Energidagen den 27 oktober kommer Rudolf Laurin och Tove Andersson från Wistrand advokatbyrå att medverka som föreläsare och moderatorer.

Under dagen redogörs bl a för dessa frågor;

– Utbyggnaden av svensk vindkraft – var står vi idag, vad har de ändrade prövningsbestämmelserna inneburit i praktiken, processhinder såsom den kommunala vetorätten
– Svensk vattenkraft – möjligheter för att bygga ut, rättspraxis på området
– Koncessionsfrågor – praxis, turordning, mätning, regeländring på gång
– Ersättningsfrågor – hur ska man hantera anspråk från markägare, grannar och det allmänna

Mer info finns på hemsidan, www.ibceuroforum.se/miljodagarna