Nyheter 28 juni 2010

Miljörapporten intervjuar Wistrands specialist inom Miljörätt

Förorenarna – inte fastighetsägarna – ska betala

Tre prejudikatdomar som Miljööverdomstolen fällt under våren visar att det är förorenarna och inte fastighetsägarna som ska betala för efterbehandling av förorenade jordmassor på mark som ägs av någon annan än förorenaren.

”Ansvaret har tidigare varit otydligt eftersom Miljöbalken inte tar upp förvaring av miljöfarligt avfall. Det här är jätteviktiga domar som begränsar ansvaret för fastighetsägarna”, säger Kristina Forsbacka, miljöinriktad jurist på Wistrand Advokatbyrå, till MiljöRapporten Direkt.

Läs mer i MiljöRapporten.

Kontakt