Nyheter 6 februari 2017

Möbelförsäljning på Facebook blev skadeståndstvist – HD visar var skåpet skulle ha stått

Under vintern 2013 lades ett begagnat skåp ut till försäljning i en köp- och säljgrupp på Facebook. Skåpet skulle säljas till högstbjudande genom budgivning. Under budgivningen fick säljaren en fråga när auktionen skulle avslutas, varpå säljaren svarade att den skulle pågå fram till kl. 15.00 den 5 oktober. När säljaren senare fick samma fråga svarade hon av misstag att budgivningen skulle pågå till kl. 16.00 den 5 oktober.

Strax före kl. 15.00 den aktuella dagen lades ett bud om 1 200 kronor på skåpet, vilket var det dittills högsta budet. När klockan passerat 15.00 skrev budgivaren i gruppen att hon vunnit budet. Dessutom frågade hon köparen i ett privat meddelande när hon kunde hämta skåpet. Strax därpå svarade säljaren att det gick bra att hämta skåpet dagen därefter. Cirka 20 minuter senare meddelade säljaren budgivaren om hennes misstag beträffande sista tidpunkten för budgivningen och att hon blivit kontaktad av andra spekulanter som påpekat att sluttiden var ändrad till 16.00. Budgivaren menade dock att de ingått ett bindande avtal. Trots budgivarens förmaningar lät säljaren budgivningen fortsätta fram till kl. 16.00 och sålde sedermera skåpet till annan för 4 700 kronor. Budgivaren stämde säljaren och yrkande om att utfå 3 500 kronor, dvs. skillnaden mellan hennes bud och det sista accepterade budet, som skadestånd för avtalsbrott. Så här resonerade HD.

Bindande avtal hade ingåtts
HD konstaterade inledningsvis att målet handlar om en nätauktion och att det därför ligger nära till hands att undersöka hur bindande avtal ingås under en traditionell auktion. Enligt HD kommer avtal under en sådan auktion till stånd i och med klubbslaget. Buden utgör då anbud och klubbslaget får effekten av en accept. Säljaren har rätt att avbryta auktionen fram till och med klubbslaget. Vid en nätauktion bör enligt HD:s uppfattning den angivna sluttiden motsvara klubbslaget under den traditionella auktionen, dvs. accepten. När klockan har passerat bestämd sluttid har bindande avtal således ingåtts.

I det enskilda fallet menade HD att bindande avtal ingåtts eftersom säljaren endast av misstag uppgivit att budgivningen skulle fortsätta fram till 16.00, dvs. meddelandet saknade avsikt mellan budgivaren och säljaren. Båda parter levde i tron om, och hade handlat i enlighet med, att avtal ingåtts. Enligt HD har alltså bindande avtal som ingåtts. HD ansåg inte heller att säljarens efterföljande meddelande, i vilket hon förklarat sitt misstag, gav säljaren rätt att återkalla sin accept.

Skadans storlek
Eftersom bindande avtal hade ingåtts mellan budgivaren och säljaren ansåg HD att säljaren hävt avtalet med budgivaren utan grund och att säljaren därför ska erlägga skadestånd motsvarande skillnaden mellan priset enligt köpet och varans marknadspris. Marknadspriset utgjordes enligt HD av det sista budet om 4 700 kronor. Säljaren förpliktigades därför att ersätta budgivaren med 3 500 kronor samt hennes rättegångskostnader i tingsrätt, hovrätt och HD.

Christoffer Lundmark, Biträdande jurist
E: christoffer.lundmark@wistrand.se
M: +46 727 32 10 66