Nyheter 17 maj 2019

Några tankar kring att leda en advokatbyrå

Den 1 april lämnade jag över rollen som managing partner i Göteborg till Lars Thunberg och som styrelseordförande för Wistrand Advokatbyrå till Per Dalemo. Då hade jag suttit i Göteborgsstyrelsen i 13 år, varit managing partner för Göteborgskontoret i 9 år och styrelseledamot respektive styrelseordförande för Wistrand Advokatbyrå på nationell nivå i 9 respektive 4 år. Tiden går fort när man har roligt.

Det har varit ett privilegium att få förtroendet att vara med och leda advokatbyrån och dess fantastiska medarbetare under så pass lång tid. Under den här perioden har vi genomfört många förändringar och förbättringar av vår organisationsstruktur, kompetens- och karriärsutvecklingsprogram, IT-system, marknadsföringsarbete och hantering av hållbarhetsfrågor. Varje år har jag blivit lika glad när valberedningen frågat om jag kunde tänka mig att fortsätta ytterligare ett år. Det ser jag som ett högt betyg på det förändringsarbete som vi har bedrivit och alltjämt bedriver.

För att utvecklas måste man hela tiden våga pröva att göra saker på nya sätt och utmana sig själv. Det gäller både på det personliga planet och för verksamheten i dess helhet. Nu kommer nya ledare som ser på verksamheten från ett annat perspektiv och frågar sig vad som kan göras på ett annorlunda och bättre sätt vilket är positivt i en bransch där förändringstakten måste vara hög. Det känns tryggt att ha lämnat över ledarskapet till Lars och Per. De är båda drivna, kompetenta, lyhörda, förändringsbenägna och väl förankrade i organisationen.

Vad ska jag göra nu då för att utmana mig själv? Jag kommer att fortsätta som tidigare med rådgivning inom M&A, bolags- och IT-rätt samt kommersiella avtal i allmänhet, men lägga mycket av den extra tid som jag nu har till mitt förfogande på det vi kan kalla den nya dataekonomin. De senaste årens teknikutveckling och nya affärstrender där produkter i ökad omfattning ersätts eller görs beroende av externt tillhandahållna tjänster med behandling av data och personuppgifter stundtals utanför EU och med inslag i ökad utsträckning av automatiserade beslutsprocesser sätter press på gällande regelverk och ställer nya krav på oss som rådgivare. Jag ser fram mot att utveckla advokatbyråns rådgivning inom den nya dataekonomin tillsammans med kompetenta och drivna medarbetare nu när tiden räcker till för att bidra till denna satsning för egen del.

Martin Wedén, Advokat / Partner