Pressmeddelanden 3 juni 2013

Nokas förvärvar Bohusläns Säkerhetstjänst

Wistrand har varit rådgivare till Nokas vid dess förvärv av Bohusläns Säkerhetstjänst AB. Bohusläns Säkerhetstjänst bedriver verksamhet inom bevakning sedan 1996 med ett 30-tal anställda.

Nokas är en nordisk säkerhetskoncern med verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Polen. Bolaget grundades 1987 och har växt kontinuerligt sedan starten, och har idag cirka 3 500 medarbetare. Nokas största ägare är Orkla, DNB, Stiftelsen Fritt Ord och Jul Holding, vid sidan av bolagets ledning.

Wistrand har biträtt Nokas genom Per Dalemo, ansvarig delägare, samt huvudsakligen advokat Tove Rosén Johansson och Martina Blomberg.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73